چگونه زیبا خط چشم بکشیم

خط چشم کمک میکند تا شما صورتی زیباتر داشته باشید. اما اگر شما بتوانید خط چشم را متناسب با فرم چشمهایتان انتخاب کنید، چشمانتان زیباتر خواهد بود. باید در نظر داشته باشید که هر نوع چشمی مدل آرایش متفاوتی دارد.

اگر چشمانی نزدیک به هم دارید، برای این که فاصله چشمانتان بیشتر دیده شود، خط چشم را با کمی فاصله از گوشه داخلی چشم ها کشیده و انتهای آن را پهن تر کنید. دنباله خط چشم باید کمی به سمت بالا کشیده شود. از کشیدن خط چشم خیلی نازک و یا خیلی پهن خودداری کنید. زیرا چشم ها را ریزتر نشان می دهد.

اگر چشم های شما پف دارد، احتمالا چشمان شما ریز نشان داده می شود، برای درشت جلوه دادن آن با رنگ بسیار تیره پشت چشمتان را بپوشانید.

اگر چشمانتان با هم فاصله نسبتا زیادی دارد، باید آن ها را بهم نزدیکتر کنید، برای این کار ابتدا پلک بالا را آرایش کنید و بعد پلک پایین را از وسط تا انتها آرایش کنید.

اگر شما چشمانی درشت دارید، با کمی آرایش چشمانتان بسیار به چشم خواهد آمد و زیبایی شما چند برابر خواهد شد. برای آرایش چشمان درشت، خط چشم های بالدار و گربه ای بسیار مناسب است. چرا که کمی دنباله می تواند علاوه بر درشتی چشمانتان به آن ها حالت کشیده ببخشد.

اگر چشمانی ریز دارید، هدف این است که آن ها را بزرگ نشان دهید. به همین دلیل زیر چشم ها را نباید خط چشم کشید. بلکه فقط بالای چشم و گوشه پایین چشم را خط چشم باریکی بکشید. استفاده از مداد سفید برای داخل چشم کمک بزرگی در درشت نشان دادن چشم ها می کند.

علاوه بر نکات بالا در کشیدن خط چشم، باید تمیرین کنید تا خط چشم را با مهارت بالایی بکشید. شما میتوانید آرایش چشم با مداد چشم را هم امتحان کنید و مهارت خود را در آن افزایش دهید. پیشنهاد ما امتحان کردن مداد چشم هایی همچون کالاس، دوسه، آمیتیس و پایس می باشد.